Verhuizen en zorgen voor uw post

Dessins carton marteau et lime

Verhuizen met de diensten van bpost

Hoe zorgt BPost voor uw privé post tijdens uw verhuis??

Met bpost:

Welke post is in deze dienst inbegrepen ?

De verhuisdienst stuurt uw post door, zowel in België als in het buitenland.

Gedurende een periode van 4 maand, tot maximum 24 maand.

Uw contract begint steeds op maandag en loopt af op zondag.

U kan de post van 12 personen laten doorsturen naar één adres in het kader van hetzelfde contract.

www.bpost.be

Hoe zorgt Bpost voor de post van uw bedrijf tijdens haar verhuis?

U verhuist naar een nieuw adres ?

De verhuisdienst stuurt uw post door, zowel in België als in het buitenland.

Gedurende een periode van 4 maanden tot maximum 24 maand.

Uw contract begint steeds op maandag en loopt af op zondag..

Om een aanvraag te kunnen indienen moet uw bedrijf haar maatschappelijke zetel in België hebben.

U moet minstens 18 jaar oud zijn en de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het bedrijf of gemachtigd zijn om in haar naam te handelen.

www.bpost.be